اشتراک فضای دیتاسنتر

Co-location -1Unit

تعداد يونيت 1
ترافيک (ماهانه)  500 GB
تعداد IP 1 عدد
برق 2 آمپر
برق و UPS دارد
کنترل دما و اطفاء حريق دارد
فايروال سخت افزاري دارد

Co-location -2Unit

تعداد يونيت 2
ترافيک (ماهانه)  1 TB
تعداد IP 1 عدد
برق 2 آمپر
برق و UPS دارد
کنترل دما و اطفاء حريق دارد
فايروال سخت افزاري دارد

Co-location -4Unit

تعداد يونيت 4
ترافيک (ماهانه)  1.5 TB
تعداد IP 2 عدد
برق 2 آمپر
برق و UPS دارد
کنترل دما و اطفاء حريق دارد
فايروال سخت افزاري دارد

Co-location -6Unit

تعداد يونيت 6
ترافيک (ماهانه)  2.5 TB
تعداد IP 4 عدد
برق 2 آمپر
برق و UPS دارد
کنترل دما و اطفاء حريق دارد
فايروال سخت افزاري دارد