پلن متناسب با نیازتان را انتخاب کنید

با بهره گیری از بروزترین و قابل اعتمادترین سطوح نرم افزاری و سخت افزاری پایگاه اینترنتی شما همیشه در بالاترین سطح استاندارد در دسترس خواهد بود!

هاست لینوکسی 250 مگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
250 مگابایت
3 گیگابایت
1 عدد
5 عدد
5 عدد
1 عدد
نامحدود
Nginx
MariaDB 5.5
7.3.7

هاست لینوکسی 500 مگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
500 مگابایت
5 گیگابایت
1 عدد
10 عدد
10 عدد
1 عدد
نامحدود
Nginx
MariaDB 5.5
7.3.7

هاست لینوکسی 1 گیگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
1 گیگابایت
10 گیگابایت
2 عدد
15 عدد
20 عدد
2 عدد
نامحدود
Nginx
MariaDB 5.5
7.3.7

هاست لینوکسی 2.5 گیگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
2.5 گیگابایت
25 گیگابایت
3 عدد
20 عدد
30 عدد
4 عدد
نامحدود
Nginx
MariaDB 5.5
7.3.7

هاست لینوکسی 5 گیگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
5 گیگابایت
50 گیگابایت
3 عدد
30 عدد
50 عدد
6 عدد
نامحدود
Nginx
MariaDB 5.5
7.3.7

هاست لینوکسی 10 گیگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
10 گیگابایت
100 گیگابایت
4 عدد
نامحدود
نامحدود
8 عدد
نامحدود
Nginx
MariaDB 5.5
7.3.7

هاست لینوکسی 20 گیگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
20 گیگابایت
200 گیگابایت
4 عدد
نامحدود
نامحدود
10 عدد
نامحدود
Nginx
MariaDB 5.5
7.3.7