مدیریت پایگاه داده ها (MySql) چاپ


جهت ایجاد و مدیریت پایگاه های داده خود مراحل زیر را طی نمایید:

 

بر روی گزینه MySQL Management کلیک می کنیم:

در این قسمت دیتابیس های موجود را مشاهده می کنیم و جهت ایجاد دیتابیس جدید بر روی گزینه Create new Database کلیک می کنیم:

پس از کلیک بر روی Create new Database جهت ایجاد دیتابیس جدید مشابه تصویر زیر عمل می کنیم:


آیا این پاسخ مفید بود؟

  • مدیریت پایگاه داده دایرکت ادمین, مدیریت MySql دایرکت ادمین
  • 86
« بازگشت