نحوه پاک کردن فایل ها و پوشه ها در دایرکت ادمین چاپ


جهت پاک کردن یک فایل و چند فایل و یا پوشه مطابق با تصویر زیر عمل می کنیم:


آیا این پاسخ مفید بود؟

  • دایرکت ادمین, پاک کردن فایل ها در دایرکت ادمین
  • 1
« بازگشت