نحوه انتقال فایل ها در دایرکت ادمین چاپ


در ابتدا بر روی گزینه Empty Clipboard کلیک می کنیم




سپس فایل هایی را که می خواهیم منتقل کنیم را مشخص کرده



سپس به پوشه مقصد رفته و بر اساس نوع عملیات (کپی یا انتقال) بر روی Move Clipboard Files here و یا Copy Clipboard Files here کلیک می کنیم.




آیا این پاسخ مفید بود؟

  • دایرکت ادمین, انتقال فایل در دایرکت ادمین
  • 2
« بازگشت